Thông tin đặt phòngSUPERIOR TWIN

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để đặt phòng.


Giá :

1,040,000đ /đêm


(+84) 2923 656 656

Thông tin chi tiết

Số lượng phòng

Ngày nhận phòng

Ngày trả phòng

Số lượng đêm 0

Tổng tiền :
1,040,000 đ