Vị trí tầng thứ 2 là hội trường Ruby có diện tích 580m2 với sức chứa gần 600 khách. Được đầu tư thiết bị âm thanh, ánh sáng màn hình chiếu chất lượng cao đáp ứng đầy đủ cho các sự kiện lớn của các đơn vị, công ty tư nhân và nhà nước.

Hội trường bao gồm:

Máy lạnh

Âm thanh, ánh sáng hội nghị

02 micro, 01 micro cổ cò bục phát biểu

Hoa vải trang trí

Bảng chào đón khách.

Sức chứa:

Rạp hát: 550 người

Lớp học: 350 người

Chữ U: 200 người

Bàn tròn: 450 người